Wyniki wyszukiwania dla:

Święto Ofiarowania Pańskiego

- 2 luty - Matki Boskiej Gromnicznej


Jest to też Dzień Życia Konsekrowanego.
Składka przeznaczona jest na potrzeby zakonów klauzurowych.

Święto kończy okres tradycyjnego śpiewania kolęd i wystroju Bożo Narodzeniowego w kościele.

„Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu».

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.” (Łk 2, 22,40)Podziel się tym wpisem: