Wyniki wyszukiwania dla:

Wpłaty-Przelewy parafialne


Oryginały potwierdzeń dostępne są na tablicy ogłoszeń lub w kancelarii parafialnej,
na tej stronie umieszczane są jedynie skany informacyjne.


Ofiara do puszek na pomoc uchodźcom z Ukrainy  
(niedziela 27.02.2022 r. oraz Środa Popielcowa 02.03.2022 r.)


Ofiara do puszek na pomoc emigrantom  
(niedziela 21.11.2021 r.)


Ofiary do puszek na fundację DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA XXI Dzień Papieski  
(niedziela 10.10.2021 r.)


Ofiary do puszek na pomoc dla Afganistanu – CARITAS Archidiecezji Przemyskiej
(niedziela 12.09.2021 r.)


Ofiary do puszek na powodzian w 2021 r. – CARITAS Archidiecezji Przemyskiej
(niedziela 25.07.2021 r.)


Ofiary ze zbiórek m.in. św. Krzysztof – na pojazdy dla misjonarzy
(niedziela 01.05./25.07.2021 r.)


Ofiary do puszek na potrzeby CARITAS Archidiecezji Przemyskiej
(niedziela Miłosierdzia 11.04.2021 r.)


Ofiara z adoracji krzyża (Wielki Piątek / Sobota w 2021 r.)


Ofiary ze skarbony Jałmużny Postnej dla potrzebujących
w hospicjum św. Łazarza w Przemyślu
(Wielki Piątek 2021 r.)


Ofiara Wielkanocnej akcji CARITAS w 2021 r.
(paschaliki, miód, skarbonki postne)


Składka na potrzeby KUL (Poniedziałek Wielkanocny 2021 r.)