Wyniki wyszukiwania dla:

Żywy Różaniec intencje na miesiąc  LIPIEC 2024 r.

Ogólna: Aby sakrament namaszczenia chorych dał przyjmującym go osobom oraz ich bliskim siłę  

              od Pana, stając się dla wszystkich widocznym znakiem współczucia i nadziei.

Diecezjalna:  O dar owocnego przeżycia wypoczynku oraz dar otwartych serc i oczu na Pana Boga

                     dla przebywających na wakacjach i urlopach


 

Róże różańcowe w parafii Lipowica

Róża żeńska:  Matki Bożej Nieustającej Pomocy – zelatorka: p. M.Feduniewicz

Róża żeńska:  Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych – zelatorka: p. M.Hałasik 

Róża żeńska:  Matki Bożej Pocieszenia – zelatorka: p. A.Łysik 

Róża żeńska:  Św. Anny – zelatorka: p. M.Kuras 

Róża żeńska: Św. Rity – zelatorka: p. J.Fudali

Róża DPS: Św. Ojca Pio

Róża męska:  Św. Józefa – zelator: p. S.Sowa

Róża męska:  Św. Michała Archanioła – zelator: p. M.Fudali


Żywy Różaniec

Wspólnota ludzi, którzy modlą się każdego dnia na Różańcu. Wspólnota jest podzielona na mniejsze grupy po 20 osób. Każdy członek wspólnoty odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. W ten sposób, w ciągu dnia odmawia różaniec. Modlitwa Żywego Różańca wspiera potrzeby całego Kościoła.

Cel

Celem Żywego Różańca – uśmierzyć gniew Boga na grzeszny świat przez wstawiennictwo Matki Bożej, modlić się o Boże błogosławieństwo dla Kościoła i  o ewangelizację oraz szerzenie wiary, aby przywrócić i pogłębić wiarę w sercach ludzi, sprzyjać nawróceniu grzeszników i wzmocnieniu Świętej Matki Kościoła.

Obowiązki członków Żywego Różańca

Każdy członek powinien odmówić modlitwę wg reguły wspólnoty.

Każdy członek Żywego Różańca powinien być aktywny w życiu wspólnoty parafialnej przez – przyjmowanie sakramentów, częste uczestnictwo w nabożeństwach parafialnych, zachęcając ludzi do bardziej aktywnego działania na rzecz parafii i Kościoła.

Członkowie Żywego Różańca, mają obowiązek modlitwy za zmarłych członków. Powinni poświęcać modlitwy i cierpienia za zmarłych członków i w osobistych potrzebach.

Członkowie wspólnoty mają stale pamiętać słowa papieża Grzegorza XVI, który powiedział: „Musimy aktywnie działać po to, aby zapalić serca wszystkich ludzi do gorliwości, szacunku, miłości i oddania się Maryi Panny. Musimy pracować więcej, aby rozprzestrzeniać Żywy Różaniec nieustannie, aby ilość osób i łask, które otrzymujemy stale wzrastała. Trzeba nam się śpieszyć, aby się udoskonalać i wzrastać w cnotach. Oddajemy się w ręce Najświętszej Maryi Pannie, która obiecała wszystkich, którzy Ją wychwalają doprowadzić do nieba”.

Człowiek, który stał się członkiem Żywego Różańca powinien odmawiać różaniec codziennie jedną tajemnicę, którą dostaje od zelatora Żywego Różańca.

Lokalny zelator Żywego Różańca ma zachęcać innych ludzi, by włączali się do koła Żywego Różańca.

Łaski, które otrzymujemy w wspólnocie Żywego Różańca:

  • jedność w modlitwie z trzema milionami członków Żywego Różańca na świecie.
  • w każdy dzień jest gdzieś odprawiana Msza Św. w intencji członków Żywego Różańca na całym świecie.
  • członkowie nieustannie modląc się za zmarłych członków Żywego Różańca.

– powrót –

Nowy rok pracy szkolnej i formacyjnej