Wyniki wyszukiwania dla:

Wypominki roczneWYPOMINKI ROCZNE 2021/2022

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych:

1. Łukasza, Wacława, Helenę, Jerzego, Waldemara, Antoniego, Emilię, Józefa, Kazimierza, Marię, Stanisława, Bronisława, Waleriana, Zbigniewa, Janinę, Adama, Jarosława, Zdzisława, Bazylego, Anielę, Dorotę, Zenona, Włodzimierza, Andrzeja, Tomasza, Stefanię, Julię, Salomeę, Joannę;

2. Antoninę i Juliana Gaweł, Władysławę i Bolesława Sowa, Antoninę i Antoniego Bator, Stanisławę i Józefa Gaweł, Rozalię i Jana Kazienko, Katarzynę i Andrzeja Sowa;

3. Adama i zmarłych z rodziny;

4. Anielę, Andrzeja, Marcina i zmarłych z rodziny

5. Bronisławę, Stanisława, Franciszka, Franciszkę, Wiesława Karpierz, Justynę, Stanisława, Jana Siewierskich, Adama, Tadeusza, Marię, Tomasza Surówka, Marię, Alojzego, Irenę, Zdzisławę Szymańskich, Michała, Teklę, Stefanię, Lucynę, Jana, Beatę Piotrowskich;

6. Janinę, Wiktora Bratko, Stanisława Barana, Stanisława Zięzię, Ryszarda Bajdę, Mariana Sowę, Jana Stanika, Annę Chomko, Annę Śmigielską, Wiktorię Kaczmarz, Augustyna Brodło;

7. Wawrzyńca Królaka, Józefa Głowackiego;

8. Czesława, Zbigniewa i zmarłych z obu rodzin;

9. Stanisława Cieleckiego, Marię Tatuśko, Andrzeja, Tadeusza, Wiesławę Horodyńskich;

10. Władysławę, Ludwika, Ryszarda Zubrzyckich, Macieja Stankiewicza, Tadeusza Adamka i dusze w czyśćcu cierpiące;

11. Józefa, Krystynę, Zdzisława Stysiał, Feliksę Sobocińską i dusze w czyśćcu cierpiące;

12. Stanisławę, Józefa Winiarskich, Jana, Genowefę Bieleckich, Martę, Edwarda, Stanisławę, Andrzeja Duda;

13. Bogdana, Feliksę, Kazimierza Adamczyk, Genowefę, Jana Bieleckich, Stanisławę, Andrzeja Duda;

14. z rodzin: Brodło, Bratko, Marszałek, Kaczmarz, Zając, Śmigielski;

15. z rodzin: Feduniewiczów, Niziołów, Ryczanów, Lekkich, Szczepańskich, Nawojskich, Maderów, Karpiaków i Sosnowskich;

16. z rodzin: Rudnickich, Ryznar i dusze w czyśćcu cierpiące;

17. Urszulę, Ignacego Sikora, Stanisławę i Stanisława Zanik;

18. z rodzin: Szabłowskich, Kostyrów, Surów, Darażów, Madejów, Dańczaków, Kusiów, Szczepaników, Kołodziejów;

19. Marię i Edwarda Szarzyńskich, Antoninę, Kazimierza i Stanisława Rogałów, zmarłych z rodzin: Borowicz, Pawełko, Szarzyński, Rogała;

20. z rodzin: Lewandowski, Zych, Rejman, Skwierczyński, Dec;

21. Walerię, Zdzisława, Janinę, Anielę, Jana, Władysława Maliczowskich, Mikołaja, Stanisławę Grodeckich, Jana Kinickiego;

22. Edwarda i Kazimierę Szakalickich, Karola, Agnieszkę, Jana, Teresę, Władysława Filów, Marię i Jana Goraj;

23. Apolonię, Eugeniusza, Andrzeja, Elżbietę, Paulinę, Cezarego, Marię, Władysława Trybała, Teodora, Helenę, Teklę, Pawła, Julię, Filipa Bąk, zmarłych z rodzin: Trybała, Bąk i dusze w czyśćcu cierpiące;

24. Janinę, Ignacego, Józefa, Paulinę, Bronisławę, Anielę, Łucję, Piotra Niemczyckich, Stanisława, Eleonorę, Franciszka, Genowefę, Stefanię, Hannę, Zofię Romaniaków, Helenę, Mikołaja, Krzysztofa Mazurczyków;

25. Henryka, Zofię, Zdzisława, Stanisławę, Józefa Gaweł, Zofię, Kazimierza Sielskich i  zmarłych z rodziny, Janinę, Julię, Krystynę, Andrzeja Smuczek i zmarłych z rodziny, Józefa Macha, Stanisławę Borzym, Barbarę Skubisz, Władysława Bukowskiego, Annę, Józefa Jędruch, Emila Semanię, Stanisława Korczyńskiego i dusze w czyśćcu cierpiące;

26. z rodzin: Siudów, Łysików, Szczygielskich;

27. Stefanię, Stanisława Władyczak, Stanisława Krzyka, zmarłych dziadków i zmarłych z rodzin: Władyczak, Konopelski;

28. Karolinę, Jana, Lesława, Leona, Michała, Pelagię Czajka, Karolinę, Katarzynę, Jakuba Pucher;

29. Łukasza, Jana, Kazimierę, Michała, Katarzynę, Wacława Sokolik;

30. Marię, Kryspina, Alfreda, Danutę Dachnowicz, Aleksandra, Janinę Korzeniowskich, Marię, Michała, Bolesława, Zygmunta Ochenduszkiewicz, Annę Łyczewską; Eugenię i Antoniego Wodeckich;

31. z rodzin: Bąków i Reizerów;

32. z rodzin: Leśniaków, Gradów, Kurków, Parynów;

33. Tadeusza Kiliana, Stanisławę i Bronisława Kilian, Antoniego, Genowefę, Andrzeja Zapalskich, Bogdana, Feliksę Kazimierza Adamczyk, Jana i Genowefę Bieleckich;

34. z rodzin: Gawłów i Repichów;

35. Annę, Michała, Agnieszkę, Adama, Julię, Juliana, Barbarę Czesława i Ryszarda Pawłowskich, Krystynę, Feliksa, Stanisławę, Antoniego, Tadeusza Szymczuk, Zofię, Marię, Edmunda i Stanisława Hałasik oraz zmarłych księży Salezjanów;

36. Teresę Gaweł i zmarłych z rodziny;

37. z rodzin: Duszyk i Ukleja;

38. Tadeusza, Marię, Józefa Majcherów, Zofię, Jakuba Wyporów, Jana Pikułę, Anielę i Genowefę Fic;

39. Helenę Wojnar, Anielę, Michała, Janinę, Tadeusza Wojnar, Marię, Józefa, Kazimierza, Stanisława, Krystynę Jakubowskich, Genowefę i Józefa Szmuc, Marię i Władysława Kiwałów, Romana i Zdzisławę Szejnar, Helenę i Władysława Buk, Romualda Kogusa, Małgorzatę Harłacz, Martę Cierniak, ks. Antoniego Rajzera, ks. Karola Musiała;

40. Jana Starzaka, Helenę i Władysława Pudysz;

41. Stanisława, Jana, Franciszkę, Michała, Kazimierę, Marię, Zofię, Marię, Czesława, Zbigniewa, oraz zmarłych z rodzin: Kozłowskich, Kucabów, Makselan, Szkoła, Tymowicz, zmarłych dobrodziejów, przyjaciół i kapłanów;

42. z rodzin: Szymańskich, Kurasów i Szubanów;

43. Zofię, Henryka, Adama, Dorotę, Rafała Szybiak, Zofię, Stanisławę, Zdzisława, Henryka i Władysława Gaweł i zmarłych z obu rodzin;

44. Marię i Michała Fudali, Katarzynę, Franciszka i Michała Sokolik;

45. Hannę, Janusza i Leona Lorenc;

46. Paulinę, Józefa, Karolinę, Romana, Mariannę, Adama, Edwarda, Krzysztofa, Tadeusza, Leona i Genowefę;

47. Leokadię, Józefa, Annę, Franciszka, Annę, Józefa, Tadeusza, Adama i Beatę;

48. Ludmiłę, Romana, Danutę, Katarzynę, Józefa, Filomenę, Władysława, Franciszkę, Stanisława i Mariana;

49. Janinę, Mariannę, Teofila Leśniewskich, Ludwikę, Leopolda Koloszyńskich, Marię, Stanisława Lisowicz, Janinę, Romana Krowiak, Ryszarda Peruckiego;

50. z rodzin: Bratko, Będź, Wańkowicz oraz zmarłych krewnych i sąsiadów;

51. Zofię, Zdzisława, Henryka, Stanisławę, Józefa Gaweł, Władysława, Andrzeja, Helenę, Stanisława, Andrzeja Bukowskich oraz zmarłych z rodzin: Kiełtyków i Śmiałek;

52 Władysławę i Stanisława Sokół i zmarłych z obu rodzin, Halinę i Mieczysława Wiącek i zmarłych z obu rodzin, Janinę i Antoniego Nizińskich i zmarłych z obu rodzin;

53. Franciszkę, Jana, Weronikę, Michała, Katarzynę, Mariana;

54. Zbigniewa, Paulinę Skowron, Rozalię, Józefa, Marię Kowalskich, Adolfa Skowrona;

55. z rodzin: Przybylski, Kostecki, Stefaniec;

56. Jana, Marię, Zbigniewa, Andrzeja, Ryszarda;

57. Stanisławę, Antoniego, Katarzynę, Macieja, Bogusława, Stanisława, Tadeusza;

58. Stanisława, Józefa, Stefana, Józefa, Marka;

59. Kazimierę, Ludwika, Teresę, Janinę, Mikołaja, Katarzynę, Jana, Zbigniewa, Rozalię, Stanisława, Józefę, Józefa;

60. Marię, Zofię, Mariana;

61. ks. Jana Mertę, ks. Tadeusza Repicha, ks. Władysława Deca, ks. Stanisława Gałgana, ks. Mariana Króla, ks. Bronisława Piroga, ks. Wojciecha Wiącka;

62. Annę, Jerzego, Apolonię, Leontynę, Michalinę, Marię, Stanisława, Marię Gaweł, Karolinę, Ludwikę, Jana, Teresę, Eugeniusza, Gnot, Janinę, Józefa Błońskich i dusze w czyśćcu cierpiące;

63. Katarzynę, Stanisława, Zofię, Stanisława, Józefa, Stanisława, Bogdana, Antoninę, Stanisława, Józefę, Alfredę, Zofię;

64. z rodzin: Szubanów, Mielnik, Szymańskich, Hadryś, Wacławskich i dusze w czyśćcu cierpiące;

65. Teresę Dziuban i zmarłych z rodziny;

66. Andrzeja, Eugeniusza Cichoń i zmarłych z rodziny;

67. Jana, Janinę Wojdyła, Janusza, Henryka, Zofię Wojdyło, Andrzeja, Marię Kozak, Władysława, Zdzisławę, Ryszarda, Andrzeja, Marię Bajda i zmarłych z rodziny Wojdyło i Bajda;

68. Stanisława, Marię, Zofię, Danutę, Bogusławę, Eugenię, Barbarę, Wiktorię Doroszów; Jana, Katarzynę, Józefa, Jana, Magdalenę, Helenę, Andrzeja, Władysława, Wawrzyńca, Rozalię, Franciszkę, Eligiusza Golańskich i ks. Jana Mertę;

69. Zofię, Henryka i Zdzisława Gaweł, Janinę i Andrzeja Smuczek, Józefę, Mikołaja, Emila i Edwarda Semań, Władysława Bukowskiego;

70. Marię, Władysława, Anielę, Adama Pizunów, Władysława, Józefa, Marylę Horbowych, Marię, Michała, Jana, Magdalenę, Jana Buciów, Mikołaja, Stanisławę Kuźmichów, Jacka, Jana Zofię Zubrzyckich, Kazimierza Sapiehę, zmarłych z rodzin: Gutowskich, Pizunów, Horbowych, Buciów, Głazów, Błońskich;

71. Zofię, i Andrzeja Lewickich, Zofię, Stanisława, Zbigniewa, Marię, Teresę, Andrzeja Zając, Daniela Pudłowskiego, Zofię i Jerzego Chuchra, Zdzisława Hanasa i dusze w czyśćcu cierpiące;

72. Katarzynę, Mikołaja, Józefa, i Helenę Fedoryszak, Wojciecha, Antoninę, Józefa i Joannę Półchłopek; Julię Filar, Teresę, Jerzego, Joannę i Józefa Krzywda, Stefanię i Romualda Kozar, Katarzynę i Franciszka Mikuś, Danutę, Artura i Zdzisława Prenkiewicz;

73. Józefę, Józefa i Michała Gardeckich, Józefę i Czesława Wiącek, Teresę Toś, Andrzeja Kowalskiego, Czesławę i Władysława Skrockich, Zofię, Mieczysława i Stanisławę Osada, Antoninę i Władysława Gardeckich, Joannę Szpunar;

74. Annę, Halinę, Tadeusza, Kazimierza i Mirosława Włodarczyk, Marię i Teofila Borej, Joannę Obniska, Irenę, Jana i Krzysztofa Szumielewicz, Leokadię i Ignacego Drabik, Jagodę, Jacka, Grzegorza i Pawła Nowak, Barbarę, Mariana i Mieczysława Dulęba, Oksanę Komarowską, Włodzimierza Moskala, Marię i Andrzeja Borej,  Marię Kwiecień, Marię Serek, Helenę i Jerzego Wician, Zofię, Romana i Janusza Kuszewskich, Marię i Henryka  Magdziarz,  Barbarę i Edmunda Sowińskich;

75. Teresę, Stanisława i Krzysztofa Setlak, Stefanię i Andrzeja Piechutka,  Zofię i Henryka Malak, ks. Tadeusza Repicha i zmarłych z rodziny;

76. Bronisława, Marię i zmarłych z rodziny Koprów i Słotwińskich, Bronisława, Bogusławę i zmarłych z rodziny Piątków i Łagowskich;

77. Stanisławę, Jarosława i Marka Wasyłeczko, Dorotę i Ludwika Król, Zofię, Mieczysława, Antoninę i Antoniego Bator, Anielę i Bazylego Wasyłeczko;

78. Annę, Janusza, Władysława, Ryszarda i Gertrudę Stachyra, Agatę i Leona Sałdan, Janinę Jasiewicz;

79. Weronikę Paździora;

80. Józefa, Zofię, Jana, Marię Pucher, Teofilę, Marcina Marię, Franciszka, Stanisława Razik oraz bliskich znajomych i przyjaciół;

81. Janinę, Ludwika i Eugeniusza Grzech, Zofię, Franciszka, Mariannę i Ludwikę Sowa;

82. Janinę i Jana Leśniewskich  i zmarłych z rodziny;

83. rodziców Stanisława i Janinę Hyz oraz Tadeusza Adamowskiego;

84. Stanisławę i Mieczysława Stysiał, Annę i Andrzeja Czajka, Rozalię i Marcina Stysiał, Pawła Posiadałę;

85. Jadwigę Domka i Władysława Gnusa;

86. Ireneusza, Leokadię, Edwarda Pietrzyk, Bronisławę i Władysława Machała, Józefa i Piotra Rachwałów, Franciszkę i Franciszka Rachwał, Andrzeja, Irenę, Tadeusza Klimek, Marię Motowidło, Annę Maron, Jarosława Jakubika, Józefę i Pawła Rucińskich, Jana Dedię i Bożenę Niećko.

87. Krystiana Gawła oraz Bronisławę i Teofila Bryś.

88. Mateusza Stysiała

Módlmy się:
PANIE, WYSŁUCHAJ ŁASKAWIE NASZYCH MODLITW ZA DUSZE SŁUG I SŁUŻEBNIC TWOICH, ZA KTÓRE PROSIMY, ABYŚ JE PRZYJĄŁ DO SPOŁECZNOŚCI SWOICH ŚWIĘTYCH, KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI WIEKÓW.  AMEN.