Wyniki wyszukiwania dla:

Wypominki roczneWYPOMINKI ROCZNE 2023/2024

MIŁOSIERDZIU BOŻEMU POLECAMY ZMARŁYCH KAPŁANÓW, KTÓRZY TUTAJ PRACOWALI, RODZICÓW, KREWNYCH, BUDOWNICZYCH NASZEGO KOŚCIOŁA, JEGO DOBRODZIEJÓW I PARAFIAN:

 1. ks. Jana Mertę, ks. Tadeusza Repicha, ks. Władysława Deca, ks. Stanisława Gałgana, Józefa Hołyńskiego, ks. Józefa Sularza, ks. Bronisława Piroga, ks. Mariana Króla, Wojciecha Wiącka, ks. Bogdana Słotwińskiego, ks. Jerzego Kantona;
 2. Teresę Dziuban, Stanisławę Juśkiewicz i zmarłych z rodziny;
 3. Karolinę, Jana, Antoniego, Romanę, Leona Czajka, Stefanię i Stanisława Władyczak, Stanisława Krzyka;
 4. z rodzin: Brodło, Bratko, Marszałek, Zięzio, Śmigielska, Kaczmarz, Zając, Moss;
 5. Władysławę, Ludwika i Ryszarda Zubrzyckich, Zbigniewa Adamka;
 6. Józefa, Krystynę, Zdzisława Stysiał, Feliksę Sobocińską i dusze w czyśćcu cierpiące;
 7. Marię, Zofię, Mariana i zmarłych z rodziny;
 8. Teresę Ciesielską, Helenę i Emila Osiewicz, Annę i Bernarda Ciesielskich, Marię i Antoniego Kozłowskich, Marię, Katarzynę i Mikołaja Klekockich, Halinę Śląską;
 9. Adama, Anielę, Marcina, Andrzeja i zmarłych z rodziny;
 10. z rodzin: Bąków i Reizerów, Franciszka Świerk;
 11. Wacława, Helenę, Jerzego, Waldemara, Bazylego, Anielę, Włodzimierza, Zenona, Dorotę, Stefanię;
 12. z rodzin: Pucher, Kurasz, Razik, Milanowskich i zmarłych przyjaciół;
 13. Andrzeja, Wiesławę, Tadeusza Horodyńskich, Stanisława Cieleckiego, Marię Tatuśko, Antoniego, Emilię Włodarczyk;
 14. Stanisława, Jana, Franciszkę, Michała, Kazimierę, Marię, Zofię, Marię, Czesława, Zbigniewa i zmarłych z rodzin: Kozłowskich, Kucabów, Makselan, Szkoła, Tymowicz, Perun oraz zmarłych dobrodziejów, przyjaciół i kapłanów;
 15. Krystiana Gawła, Bronisławę, Teofila Bryś;
 16. z rodzin: Siudów, Łysików, Szczygielskich;
 17. z rodzin: Romaniaków, Niemczyckich, Mazurczyków, Jackowskich;
 18. z rodzin: Feduniewiczów, Niziołów, Ryczanów, Lekkich, Zadzielskich, Maderów, Szczepańskich, Karpiaków, Nawojskich i dusze zapomniane przez rodziny;
 19. Alojzego, Antoninę, Stanisława Smolińskich, Eugenię, Stefana, Ryszarda Lisowicz, Kazimierza, Filipa, Paraskiewię i Franciszka Gierlak;
 20. Kazimierę, Edwarda, Annę, Stanisława Szakalickich, Agnieszkę, Karola, Władysława, Jana, Teresę Filów, Władysława Docenko;
 21. Stanisławę, Mikołaja Grodeckich, Walerię, Władysława, Zdzisława, Janinę, Jana, Anielę Maliczowskich, Jana Kinickiego, Marię i Jana Goraj;
 22. Zofię, Stefanię, Helenę, Filomenę, Janinę, Tadeusza, Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące;
 23. Stanisławę i Antoniego Siwak, Rozalię i Tomasza Sośnickich, Rozalię, Stanisława, Michała, Stanisława Kruczkiewicz, Katarzynę Bąk;
 24. Emilię, Edwarda Pata, Elżbietę, Józefa Badzaj;
 25. z rodzin: Gawłów i Repichów;
 26. Urszulę, Ignacego Sikora, Stanisławę, Stanisława Zanik;
 27. Janinę, Bolesława, Emila, Karolinę, Jana;
 28. Władysława, Helenę, Andrzeja Bukowskich, Zofię, Zdzisława, Henryka z rodzin: Gaweł i Kiełtyka;
 29. z rodziny Ukleja;
 30. z rodziny Duszyk;
 31. Teresą Gaweł;
 32. Kazimierę, Ludwika, Jana, Teresę, Zbigniewa, Katarzynę, Rozalię, Stanisława, Janinę, Mikołaja, Józefę, Józefa Kruk;
 33. Stanisławę, Józefa, Zofię, Henryka, Zdzisława, Władysława Gaweł, Zofię, Henryka, Adama, Dorotę, Rafała, Ryszarda Szybiak i dusze w czyśćcu cierpiące;
 34. Tadeusza, Stanisławę, Bronisława Kilian, Genowefę, Antoniego, Andrzeja Zapalskich, Krzysztofa, Bogdana, Feliksę, Kazimierza Adamczyk, Jana, Genowefę Bieleckich;
 35. Bogdana, Feliksę Kazimierza Adamczyk, Stanisławę i Jana Focińskich, Genowefę, Jana, Mariannę i Jana Bieleckich, Stanisławę i Andrzeja Duda;
 36. Stanisławę i Józefa Winiarskich, Anielę i Ludwika Dybas, Genowefę i Jana Bieleckich, Stanisławę, Andrzeja, Martę i Edwarda Duda;
 37. Stanisława i Władysławę Sokół i zmarłych z obu rodzin, Mieczysława i Halinę Wiącek i zmarłych z obu rodzin, Bożenę Sokół, Antoniego i Janinę Nizińskich i zmarłych z obu rodzin;
 38. Jana, Stefanię, Józefę Ryba, Jana, Helenę, Mariana, Andrzeja Czekańskich, Bronisławę, Romana, Czesława, Aleksandra, Jerzego Korab, Annę, Marię Ziegler;
 39. Annę, Michała, Agnieszkę, Adama, Julię, Juliana, Barbarę, Czesława, Ryszarda Pawłowskich, Marię Wojciecha Fudali, Krystynę, Feliksa, Stanisławę, Antoniego, Tadeusza Szymczuk, Edmunda Hałasik i zmarłych Księży Salezjanów;
 40. Romana, Józefę, Michała, Bronisławę, Franciszka, Katarzynę, Mariana, Władysława, Ludwikę, Władysława;
 41. Władysława, Kazimierza, Marię, Władysława, Anielę, Adama, Józefa, Marylę, Jana, Zofię, Jana, Jacka, Marię, Michała, Monikę, Teresę, Mariusza, Zofię, Zofię, Grzegorza, Stanisławę, Mikołaja, Jana, Magdalenę Buć;
 42. Marię, Michała, Bolesława, Gustawa, Stanisława, Zygmunta Ochenduszkiewicz, Marię, Kryspina, Alfreda, Danutę Dachnowicz, Łukasza Sokolik, Aleksandra, Janinę Korzeniowskich, Antoniego, Eugenię Wodeckich;
 43. Janinę, Antoniego, Bogumiłę, Zofię, Tadeusza, Wiktorię, Stanisława Nizińskich, Józefę, Tadeusza, Stanisława Narajczyk, Mariannę, Józefa Wajzer, Józefę, Jana, Ryszarda Luty, Annę, Jana Sobol, Stefanię, Stefana Pyc, Stefanię, Walentego Wójcik, Władysławę, Stanisława Sokół;
 44. Stanisława, Bronisławę, Franciszka, Franciszkę Karpierz, Stanisława, Justynę Siewierskich, Tadeusza, Janinę, Adama Surówka, Marię, Alojzego Szymańskich, Michała, Teklę, Stefanię Piotrowskich;
 45. Jana i Marię, Zbigniewa, Andrzeja, Ryszarda i Henrykę;
 46. z rodzin: Szymańskich, Kurasów, Szubanów, Kordków;
 47. Helenę Wojnar, Marię, Józefa, Stanisława, Krystynę, Kazimierza Jakubowskich, Genowefę i Józefa Szmuc, Anielę, Michała, Tadeusza, Janinę Wojnar, Marię i Władysława Kiwała,  Helenę i Władysława Buk, Tadeusza, Anielę, Marię, Józefa Majcher, Genowefę Fic, Zofię i Jakuba Wypor, ks. Antoniego Rajzera, ks. Karola Musiała, Romualda Kogusa, Małgorzatę Harłacz, Martę Cierniak, Bogusławę Panek;
 48. Ludmiłę, Romana, Remigiusza, Katarzynę, Józefa, Marię, Teodora, Danutę, Filomenę, Władysława, Franciszkę, Stanisława;
 49. Janinę i Kazimierza Trojniarz i zmarłych z rodzin: Trojniarz, Kołacz;
 50. Zofię, Władysława, Jana, Michalinę Tomaszewskich, Julię, Piotra Pawlik, Bronisławę, Tomasza, Bronisława Sus;
 51. Apolonię, Eugeniusza, Andrzeja, Elżbietę, Marię, Władysława, Paulinę, Cezarego i zmarłych z rodziny Trybała, Helenę, Teodora, Pawła, Teklę, Zofię, Ryszarda, Marię, Urszulę, Kazimierza i zmarłych z rodziny Bąk oraz dusze w czyśćcu cierpiące;
 52. Weronikę, Jana, Franciszkę, Michała, Katarzynę, Mariana;
 53. Karolinę, Stanisława, Franciszka Bartnickich, Bronisławę, Jana, Józefa Gręda;
 54. Wiktora, Janinę Bratko, Stanisława Baran, Stanisława Zięzio, Ryszarda Bajda, Mariana Sowa, Mikołaja Stech, Jana Stanik, Romana Panek, Annę Chomko;
 55. Marię, Michała, Janusza Fudali, Katarzynę, Franciszka, Michała, Stanisławę, Wandę, Zbigniewa, Annę;
 56. Wawrzyna i Marka Królak, Józefa Głowackiego;
 57. Stefanię, Tomasza, Józefa, Michała, Tadeusza;
 58. Annę, Jerzego, Apolonię, Leontynę, Michalinę, Marię, Stanisława, Marię Gaweł, Karolinę, Ludwikę, Jana, Teresę, Eugeniusza Gnot, Janinę, Józefa Błońskich i dusze w czyśćcu cierpiące;
 59. Hannę, Leona, Janusza Lorenc, Stanisławę, Władysława Trojnar, Marię Wiśniowską, Emilię, Adama Micał;
 60. Annę, Emila Leszczuch, Małgorzatę Błażejewską;
 61. Marię, Jerzego, Annę Słoniak;
 62. z rodzin: Pudysz, Starzak, Kowal, Hniłka, Helenę, Władysława, Jana;
 63. Ryszarda Kulpińskiego, Annę, Tadeusza, Romana, Jacka, Grażynę, Barbarę;
 64. Leszka, Jacka Kabała;
 65. z rodzin: Gardecki, Osada, Skrocki, Juszczak, Szpunar, Borej, Włodarczyk, Kuszewski, Wician, Magdziarz, Dulęba, Drabik, Nowak;
 66. Helenę, Marię, Antoniego, Jana, Ludwika, Janinę, Franciszka, Stanisława, Tadeusza, Teresę, Wiktorię, Janusza, Franciszka, Feliksa;
 67. Rozalię, Wandę, Danutę, Jacka, Tomasza, Aleksandra;
 68. Karola, Władysławę, Tadeusza, Helenę, Ryszarda, Edmunda;
 69. Janinę, Jana Wojdyła, Zofię, Henryka, Janusza Wojdyło, Marię, Andrzeja Kozak, Władysława, Zdzisławę, Andrzeja, Marię, Ryszarda Bajda, Edwarda Żywczak oraz zmarłych z rodzin: Wojdyła, Bajda, Raba, Wojdyło, Kozak, Żywczak;
 70. Bożenę, Jerzego, Irenę, Józefa Skowronek, Walerię, Eugeniusza Felczyńskich;
 71. Wandę, Jana, Marię, Antoniego Wydro, Stefanię, Adama, Stanisławę, Włodzimierza Biernackich, Helenę, Stanisława Silczuk, Jerzego Nogieć, Jerzego Mączyńskiego, Adolfa Sopala, Mariana Żołyńskiego;
 72. z rodzin: Szubanów, Mielników, Szymańskich, Wacławskich, Hadryś;
 73. Stanisława, Weronikę Józefa, Zofię, Stanisława Paździora, Antoninę, Stanisława, Józefę, Jana Mrozowskich, Katarzynę, Stanisława Matysko, Bogusława, Marka, Alfredę, Zofię;
 74. Marię, Ewę, Edwarda Szarzyńskich, Helenę, Tadeusza Borowicz, Antoninę, Kazimierza, Stanisława Rogałów i zmarłych z rodziny Pawełko;
 75. Henryka, Zofię, Zdzisława, Stanisławę, Józefa Gaweł, Zofię, Kazimierza Sielskich i zmarłych z rodziny, Małgorzatę Borzym, Józefa Mach, Emila Semań, Barbarę Skubisz, Władysława Bukowskiego, Annę, Józefa Jędruch, Janinę, Julię, Krystynę, Andrzeja Smuczek i dusze w czyśćcu cierpiące;
 76. z rodzin: Szabłowskich, Kostyrów, Surów, Darażów, Madejów, Kołodziejów, Danczaków;
 77. Stanisława, Marię, Barbarę Julię Dorosz, Jana, Katarzynę, Józefa, Magdalenę, Helenę, Andrzeja, Władysława, Jana, Rozalię Golańskich, ks. Jana Mertę;
 78. Franciszka, Zbigniewa Pawlak, Janinę Lichy, Elżbietę Sarka, Ryszarda Kostrobiec, Beatę Cisek;
 79. Stanisławę i Mieczysława, Annę i Andrzeja, Rozalię i Marcina, Mateusza, Pawła;
 80. z rodzin: Kowal, Maliczewski, Fudali, Chomka;
 81. z rodzin: Tychawskich, Markowskich, Błahuciaków, Jędralów, Rudnickich;
 82. Antoninę i Juliana, Stanisławę i Józefa Gaweł, Władysławę i Bolesława, Katarzynę i Andrzeja Sowa, Antoninę, Antoniego, Zofię i Mieczysława Bator, Rozalię i Jana Kazienko;
 83. z rodzin: Bratko, Będź, Wańkowicz i dusze w czyśćcu cierpiące;
 84. Janinę, Zdzisława, Ryszarda Banat, Józefę, Władysława, Andrzeja, Jacka Surma, Anielę, Wilhelma, Urszulę, Karola Mielniczek, Marię, Władysława Haczela;
 85. Jana, Janinę Leśniewskich i zmarłych z rodziny, Marię, Stanisława Lisowicz, Ludwikę, Leopolda Koloszyńskich, Janinę, Romana Krowiak, Ryszarda Peru8ckiego;
 86. Michalinę, Franciszka Wałczyk, Jerzego Hayder, Józefa Lorenc, Bronisława Jagusztyn, Tomasza Cioch;
 87. Stanisławę, Antoniego Rajpold, Katarzynę, Macieja Sanockich, Bogusława Orłowicz, Edwarda Rzucidło, Stanisława, Weronikę Paździora;
 88. Oksanę i Aleksandra Lisiak, Zenobię, Marię i Jana Winiarskich, Stefanię Tropak, Tatianę Fic i dusze w czyśćcu cierpiące;
 89. Teresę, Jerzego, Janinę, Józefa Krzywda, Zofię, Romana, Helenę, Józefa, Mikołaja Fedoryszak, Stefanię, Romualda Kozar, Katarzynę, Franciszka Mikuś;
 90. Teresę, Stanisława i Krzysztofa Setlak, Stefanię i Andrzeja Piechutka, Zofię i Henryka Malak, ks. Tadeusza Repich oraz zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące;
 91. z rodzin: Mielnik i Kurasz;
 92. Bronisława, Marię i zmarłych z rodzin: Koprów i Słotwińskich, Bronisława, Bogusławę i zmarłych z rodzin: Piątków i Łagowskich, Krystynę i Szczepana Surmaczów;
 93. Katarzynę, Stanisława, Bronisława, Wiesława, Kazimierza, Elżbietę, Bronisława, Teresę,Zenona, ks. Bonifacego Madla;
 94. Stanisławę, Jarosława, Marka, Anielę, Bazylego Wasyłeczko, Dorotę, Ludwika Król, Antoninę, Antoniego, Zofię, Mieczysława Bator;
 95. Marię, Barbarę, Franciszka Wiśniowskich;
 96. Teresę, Eugeniusza Tracz;
 97. Józefę Żurawską, Marię Góral, Bożenę Lurską;
 98. z rodzin: Leśniaków, Gradów, Parynów, Kurków;
 99. z rodzin: Stefaniec, Kosteckich, Przybylskich, Ślusarzów.
 100. Marię, Antoniego, Teodorę, Stanisława, Tadeusza, Kazimierza, Krystynę, Stanisława;
 101. Joannę i Andrzeja  Lewickich, Zofię, Stanisława, Teresę, Marię, Zbigniewa, i Andrzeja Zając, Daniela Pudłowskiego, Zdzisława Chanas oraz dusze czyścowe;
 102. za rodziców Janinę i Stanisława Hyz oraz Tadeusza Adamowskiego.

WYBRANA TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ……

OJCZE NASZ ….

ZDOWAŚ MARYJO – 10 X

WIECZNY ODPOCZYNEK …

Módlmy się:
PANIE, WYSŁUCHAJ ŁASKAWIE NASZYCH MODLITW ZA DUSZE SŁUG I SŁUŻEBNIC TWOICH, ZA KTÓRE PROSIMY, ABYŚ JE PRZYJĄŁ DO SPOŁECZNOŚCI SWOICH ŚWIĘTYCH, KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI WIEKÓW.  AMEN.