Wyniki wyszukiwania dla:

Wypominki roczneWYPOMINKI ROCZNE 2022/2023

MIŁOSIERDZIU BOŻEMU POLECAMY ZMARŁYCH KAPŁANÓW, KTÓRZY TUTAJ PRACOWALI, RODZICÓW, KREWNYCH, BUDOWNICZYCH NASZEGO KOŚCIOŁA, JEGO DOBRODZIEJÓW I PARAFIAN:

 1. ks. Jana Mertę, ks. Tadeusza Repicha, ks. Władysława Deca, ks. Stanisława Gałgana,
  ks. Józefa Hołyńskiego, ks. Józefa Sularza, ks. Bronisława Piroga, ks. Mariana Króla,
  ks. Wojciecha Wiącka, ks. Bogdana Słotwińskiego;
 2. z rodziny: Feduniewicz, Nizioł, Ryczan, Lekki, Madera, Szczepańskich, Karpiak,
  Zadzielskich
  , Nawojskich oraz dusze zapomniane przez rodziny;
 3. za Tadeusza, Tomasza, Marię, Adama Surówka;
  Marię, Alojzego, Irenę, Zdzisława Szymańskich;
  Teklę, Michała, Stefanię, Lucynę, Leszka, Beatę Piotrowskich;
  Stanisława, Bronisława, Franciszka, Franciszkę, Wiesława Karpierz;
  Justynę, Stanisława, Jana Siewierskich;
 4. Bożenę Sokół; Stanisława i Władysławę Sokół, Mieczysława i Halinę Wiącek,
  Antoniego i Janinę Nizińskich oraz zmarłych z wszystkich rodzin;
 5. Teresę Ciesielską, Helenę i Emila Osiewicz, Annę i Bernarda Ciesielskich,
  Marię i Antoniego Kozłowskich, Marię, Katarzynę i Mikołaja Klekockich, Halinę Śląską;
 6. Eugenię, Stefana, Ryszarda Lisowicz;
  Stanisława, Alojzego, Antoninę Smolińskich;
  Franciszka, Paraskiewię, Kazimierza, Filipa Gierlak;
 7. Czesława Weryka, Stanisława Kucaba;
 8. Stanisławę i Józefa Winiarskich, Anielę i Ludwika Dybas, Jana i Genowefę Bieleckich,
  Stanisławę, Andrzeja, Martę i Edwarda Duda;
 9. Marię, Kryspina, Alfreda, Antoninę, Danutę Dachnowicz;
  Marię, Michała, Bolesława, Gustawa, Stanisława Ochenduszkiewicz;
  Janinę i Aleksandra Korzeniowskich, Annę Łyczewską, Eugenię i Antoniego Wodeckich;
 10. za Łukasza, Kazimierę, Jana, Katarzynę, Wacława, Michała Sokolik;
 11. Antoniego, Stanisławę Siwak; Rozalię, Stanisława, Michała Kruczkiewicz;
  Rozalię, Tomasza Sośnickich, Katarzynę Bąk;
 12. z rodziny: Gawłów i Repichów;
 13. z rodziny: Rudnickich oraz Stefanię, Zofię Helenę Filomenę, Janinę, Tadeusza, Andrzeja Ryznar;
 14. Annę, Michała, Agnieszkę, Adama, Julię, Juliana, Barbarę, Czesława, Ryszarda Pawłowskich,
  Marię, Wojciecha Fudali, Krystynę, Feliksa, Stanisławę, Antoniego, Tadeusza Szymczuk,
  Edmunda Hałasik oraz zmarłych księży salezjanów;
 15. z rodziny: Szubanów, Mielników, Szymańskich, Wacławskich, Marka Hadrysia
  i dusze w czyśćcu cierpiące;
 16. z rodziny Szymańskich, Szubanów, Kurasów;
 17. z rodziny Szabłowskich, Kostyrów, Darażów, Surów, Madejów, Dańczaków,
  oraz zmarłych sąsiadów, koleżanki, kolegów i uczniów;
 18. Marię, Antoniego, Tadeusza, Teodorę, Stanisława, Krystynę, Stanisława;
 19. Marię, Zofię, Mariana i wszystkich zmarłych z rodziny;
 20. za Adama, Anielę, Andrzeja, Marcina i wszystkich zmarłych z rodziny;
 21. za Urszulę i Ignacego Sikora, Stanisławę i Stanisława Zanik ;
 22. Wandę, Rozalię i Jacka;
 23. Karola, Władysława, Helenę, Ryszarda, Edmunda, Tadeusza;
 24. za Apolonię, Eugeniusza, Andrzeja, Elżbietę, Marię, Władysława, Cezarego, Paulinę Trybała
  Helenę, Teodora, Teklę, Pawła, Julię, Filipa Bąk i zmarłych z obu rodzin
  oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
 25. Zbigniewa, Marię, Adolfa, Paulinę, Stanisława Skowron, Rozalię i Józefa Kowalskich;
 26. Józefa i Paulinę Łańko, Mariannę i Adama Aftanas;
 27. Antoninę, Kazimierza i Stanisława Rogałów, Marię i Edwarda Szarzyńskich
  oraz zmarłych z rodzin: Borowicz, Pawełko, Szarzyńskich, Rogała;
 28. Stanisława, Jana, Franciszkę Michała, Kazimierę, Marię, Zofię, Marię, Czesława, Zbigniewa
  i zmarłych z rodzin: Kozłowskich, Kucabów, Makselan, Szkoła, Tymowicz, Perun
  oraz zmarłych dobrodziejów, przyjaciół i kapłanów;
 29. z rodziny Bąków, Reizerów i Franciszka Świerk;
 30. z rodziny Romaniaków, Niemczyckich, Mazurczyków, Jackowskich;
 31. Józefa, Krystynę, Zdzisława Stysiał, Feliksę Sobocińską oraz dusze w czyśćcu cierpiące;
 32. za Józefa, Paulinę, Romana, Karolinę, Edwarda, Mariannę, Adama, Leona, Stanisława, Zofię, Tadeusza, Kamilę i dusze w czyśćcu cierpiące;
 33. Józefa, Leokadię, Józefa, Annę, Franciszka, Annę, Tadeusza, Adama, Beatę
  i dusze oczekujące modlitwy;
 34. Władysława i Danutę Zaliszewskich, Julię, Wiesława, Marię Pasierbów, Stanisława;
 35. Antoniego, Emilię, Wacława, Helenę, Jerzego, Waldemara, Anielę, Bazylego, Zenona, Włodzimierza, Dorotę oraz Stefanię;
 36. z rodziny: Bratko, Będź, Wańkowicz, Czajkowskich;
 37. Antoninę i Juliana Gaweł, Władysławę i Bolesława Sowę,
  Antoninę, Antoniego, Zofię i Mieczysława Bator, Stanisławę i Józefa Gaweł,
  Rozalię i Jana Kazienko; Katarzynę i Andrzeja Sowę;
 38. Zofię, Władysława, Julię, Piotra, Michalinę, Jana, Bronisławę, Tomasza, Annę, Bazylego, Zofię, Katarzynę, Józefa;
 39. za Zofię, Jana, Józefa, Marię Pucher, Teofilę, Marcina, Marię Razik
  oraz zmarłych krewnych i przyjaciół;
 40. z rodziny: Kurasz, Mielnik;
 41. Janinę i Kazimierza Trojniarz oraz zmarłych z rodzin: Kołacz i Trojniarz;
 42. Marię i Michała Fudali, Katarzynę, Franciszka, Michała, Kazimierza;
 43. Bogdana, Jana, Genowefę, Juliana, za zmarłych z rodziny: Adamczyków, Bieleckich, Dudów, Świątkowskich, Tadeusza, Stanisławę, Bronisława Kilian,
  Genowefę, Antoniego, Andrzeja Zapalskich;
 44. Romana, Ludmiłę, Remigiusza, Józefa, Katarzynę, Danutę, Filomenę, Władysława, Franciszkę, Stanisława, Ewę, Wojciecha, Marię, Teodora oraz Mariana;
 45. z rodziny Ukleja;
 46. oraz z rodziny Duszyk;
 47. Teresę Gaweł i zmarłych z jej rodziny
 48. za Jadwigę, Edmunda, Marię, Feliksa, Franciszkę oraz Sylwestra;
 49. z rodziny: Siudów, Łysików, Szczygielskich;
 50. Jana Starzak, Helenę i Władysława Pudysz oraz zmarłych z rodzin: Pudysz, Kowal, Starzak, Hniłka;
 51. Kazimierę, Ludwika, Teresę, Janinę, Mikołaja, Józefę, Józefa Jana, Zbigniewa, Katarzynę Kruk;
 52. Franciszkę, Jana, Weronikę, Michała, Katarzynę oraz Mariana;
 53. Władysława, Walerię, Zdzisława, Anielę, Jana, Janinę Maliczowskich,
  Stanisławę, Mikołaja Grodeckich, Jana Kinickiego;
 54. Karola, Agnieszkę, Władysława, Jana, Teresę, Ewę Filóf; Edwarda, Kazimierę Szakalickich;
  Marię, Jana Goraj;
 55. Andrzeja Horodyńskiego, Marię Tatuśko, Emilię i Antoniego Włodarczyk,
  Wiesławę i Tadeusza Horodyńskich, Stanisława Cieleckiego;
 56. Stanisława, Weronikę, Stanisława, Antoninę, Jana, Stanisława, Zofię, Stanisława, Katarzynę, Jana, Helenę, Józefę, Alfredę, Zofię, Józefa, Bogdana, Jerzego;
 57. za Bronisławę, Romana, Czesława, Aleksandra, Jerzego Korab, Annę, Marię Ziegler,
  Jana, Stefanię, Józefę Ryba, Jana, Helenę, Mariana, Andrzeja Czekańskich;
 58. z rodziny: Gardeckich, Osada, Skrockich, Juszczak, Szpunar, Borej, Włodarczyk, Kuszewskich,
  Wician, Magdziarz, Dulęba, Drabik, Nowak;
 59. Jana, Marię, Ryszarda, Henrykę, Zbigniewa, Andrzeja;
 60. Stanisławę, Antoniego, Katarzynę, Macieja, Bogusława;
 61. Weronikę, Stanisława, Bogusława, Antoniego, Stanisławę, Katarzynę, Stanisława, Bogusława
  oraz Macieja;
 62. z rodziny: Brodło, Marszałek, Kaczmarz, Bratko, Zając, Śmigielskich, Grudzińskich;
 63. Janinę i Wiktora Bratko, Stanisława Zięzio, Wiktorię Kaczmarz, Stanisława Baran,
  Mariana Sowa, Ryszarda Bajda, Mikołaja Stech, Zbigniewa Pawlik;
 64. Józefa Głowackiego, Wawrzyńca Królaka;
 65. Annę, Jerzego, Apolonię, Leontynę, Michalinę, Marię, Stanisława, Marię Gaweł;
  Karolinę, Ludwikę, Jana, Teresę, Eugeniusza Gnot; Janinę, Józefa Błońskich
  oraz dusze w czyśćcu cierpiące;
 66. Władysława, Marię, Michała, Józefa i Marylę Horbowy, Adama, Marię, Władysława, Anielę Pizun, Kazimierza Sapieha, Jacka, Zofię, Jana Zubrzyckich, Jana, Magdalenę, Jana Buć,
  Stanisławę, Michała Kuźmicha, Bronisława Kozub, Leona Komadowskiego,
  Zofię, Mariusza Zofię oraz zmarłych z rodziny: Gutowskich, Głazów,
 67. Ryszarda, Annę, Tadeusza, Romana, Jacka, Tadeusza, Adelę, Grażynę, Jadwigę, Henryka
  oraz dusze w czyśćcu cierpiące;
 68. Stanisławę i Mieczysława, Annę i Andrzeja, Rozalię i Marcina, Mateusza oraz Pawła;
 69. za Wandę, Jana Wydro, Stefanię, Adama, Włodzimierza, Stanisławę Biernackich,
  Walerię, Eugeniusza Felczyńskich, Jerzego Skowronek, Jerzego Nogieć, Mariana Żołyńskiego,
  Marię, Antoniego Wydro, Helenę, Stanisława Silczuk;
 70. Helenę, Anielę, Michała, Janinę i Tadeusza Wojnar, Marię, Józefa, Kazimierza, Stanisława, Krystynę Jakubowskich, Genowefę i Józefa Szmuc, Helenę i Władysława Buk, ks. Antoniego Rajzera,
  ks. Karola Musiała, Martę Cierniak, Romualda Kogusa, Małgorzatę Harłacz,
  Tadeusza, Marię i Józefa, Anielę Majcher, Zofię, Jakuba Wypor, Eugenię Fic;
 71. Hannę, Leona, Janusza Lorenc, Władysława Trojnar, Emilię, Adama Micał;
 72. Michalinę i Franciszka Wałczyk, Teofila, Katarzynę i Józefa Lorenc, Bronisława Jagusztyn,
  Stanisława, Janinę i Jerzego Hayder, Piotra i Stanisławę Ochalik;
 73. Henryka, Zdzisława, Zofię, Stanisławę, Józefa Gaweł, Zofię, Kazimierza Sielskich i zmarłych z rodziny; Janinę, Julię, Krystynę, Andrzeja Smuczek, Władysława Bukowskiego, Stanisławę Borzym,
  Annę, Józefa Jędruch, Józefa Mach, Barbarę Skubisz, Emila Semań, Stanisława Korczyńskiego
  oraz dusze w czyśćcu cierpiące;
 74. Stanisława, Marię, Helenę, Andrzeja, Władysława, Jana, Józefa, Magdalenę, Eugenię, Barbarę, Zofię, Wiktorię, Danutę, Bogusławę Dorosz; ks. Jana Mertę,
  Jana, Katarzynę, Wawrzyńca, Annę, Rozalię, Franciszkę, Marcelę, Eligiusza Golańskich,
 75. Janinę i Jana Leśniewskich, Janinę i Romana Krowiak, Ludwikę i Leopolda Koloszyńskich,
  Marię i Stanisława Lisowicz, Ryszarda Peruckiego i zmarłych z rodziny;
 76. za Zofię, Franciszka, Ludwikę, Mariannę Sowa, Janinę, Ludwika, Eugeniusza Grzech;
 77. Łucję, Lucjana Tryksza, Grzegorza, Mikołaja, Zofię Lisowskich, Janinę Polnik,
  Marię, Franciszka, Dariusza Hop;
 78. z rodzin: Kowal, Maliczewskich, Chomka, Fudali;
 79. Marię, Helenę, Antoniego, Jana, Franciszka, Stanisława, Janinę, Teresę, Ludwika, Wiktorię
  oraz Franciszka;
 80. Krzysztofa, Teresę i Stanisława Setlak, Stefanię i Andrzeja Piechutka, Zofię i Henryka Malak,
  ks. Tadeusza Repich oraz zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące;
 81. z rodzin: Leśniaków, Gradów, Kurków, Parynów;
 82. Stanisławę, Jarosława, Marka, Anielę, Bazylego Wasyłeczko, Dorotę, Ludwika Król,
  Zofię, Mieczysława, Antoninę, Antoniego Bator;
 83. Bożenę Lurską;
 84. Marię, Jerzego, Annę Słoniak, Annę i Emila Leszczuch;
 85. Marię i Bronisława Koprów, Bogusławę i Bronisława Piątek, Krystynę i Szczepana Surmacz;
 86. Krystiana Gawła, Władysława Nowaka, Bronisławę i Teofila Bryś;
 87. z rodzin: Kosteckich, Przybylskich, Stefaniec i Ślusarzów;
 88. Ludwika, Władysławę, Ryszarda Zubrzyckich, Tadeusza Adamek, Macieja Stankiewicza;
 89. Teresę, Jerzego, Janinę, Józefa Krzywda, Zofię, Romana, Helenę, Józefa, Mikołaja Fedoryszak,
  Stefanię, Romualda Kozar, Danutę, Zdzisława, Artura Prenkiewicz, Julię Filar, Katarzynę i Franciszka
  Mikuś;
 90. Władysława, Helenę, Andrzeja, Bukowskich, Stanisława, Andrzeja i zmarłych z rodziny Śmiałek,
  Zdzisława, Zofii, Henryka, Stanisławy Gaweł oraz zmarłych z rodziny Kiełtyka;
 91. Jana, Janinę Wojdyła, Zofię, Henryka, Janusza Wojdyło, Marię, Andrzeja Kozak,
  Ryszarda, Andrzeja, Władysława, Zdzisławę, Marię Bajda oraz zmarłych z tych rodzin;
 92. Janinę i Stanisława Hyz, Tadeusza Adamskiego;
 93. Ireneusza, Edwarda, Leokadię Pietrzyk, Bronisławę i Władysława Machała,
  Franciszka, Piotra, Franciszkę, Józefa Rachwał, Irenę, Tadeusza, Andrzeja Klimek,
  Józefę i Pawła Rucińskich, Jarosława Jakubik, Jana Dedio, Marię Gaweł,
  Bożenę Niećko, Marię Motowidło i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;
 94. Karolinę, Jana, Romanę, Lesława, Leona oraz zmarłych z rodziny Czajka,
  Stefanię, Stanisława, Władyczak, Stanisława Krzyk;
 95. Teresę Dziuban i zmarłych z rodziny;

WYBRANA TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

OJCZE NASZ ….

ZDOWAŚ MARYJO – 10 X

WIECZNY ODPOCZYNEK …

Módlmy się:
PANIE, WYSŁUCHAJ ŁASKAWIE NASZYCH MODLITW ZA DUSZE SŁUG I SŁUŻEBNIC TWOICH, ZA KTÓRE PROSIMY, ABYŚ JE PRZYJĄŁ DO SPOŁECZNOŚCI SWOICH ŚWIĘTYCH, KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI WIEKÓW.  AMEN.