Wyniki wyszukiwania dla:

Historia parafii i w fotografii


 Materiały własne parafii oraz parafian 


Apel – Jeżeli ktoś dysponuje ciekawymi historycznymi fotografiami

to prosimy o udostępnienie celem zeskanowania

 kontakt – tel 602770614


Rys historyczny:

– kościołem filialnym w Lipowicy była kaplica sięgająca 1912 r. stojąca na ziemi

   należącej do księcia Sapiechy

– kaplicę rozebrano podczas  I wojny światowej i postawiono ponownie w 1918 r.

– w 1923 r. kaplicę tę oddano pod opiekę duszpasterską księżom Salezjanom

   z parafii św. Józefa w Przemyślu

– kaplicę zwaną „Kościółkiem” w latach 1932-1936 odrestaurowano i powiększono

– odnowiona i powiększona z budulca drewnianego przetrwała do 1980 r.


1932-1936 r. – przebudowa kaplicy


na zdjęciu: Kazika Gaweł (Niemczyk); Antoni Gaweł; Andrzej Czajka; Jan Czajka;
Wołoszczak; Klementyna Wajda (Czajka)


1950 r. – kaplica zwana „Kościółkiem”


cd. rys historyczny:

– w 1980 r. wojewoda Przemyski zezwala na remont kaplicy w wymiarach dotychczasowych

– w 1981 r. uzyskano zezwolenie na kapitalną rozbudowę do nowego kościoła

– w 1982 r. ks. bp. sufragan Przemyski Tadeusz Błaszkiewicz poświęca kamień  węgielny pod nowy kościół

– w 1983 r. odprawienie 1-szej mszy św. w podziemiach budowanego kościoła – pasterka 24 grudnia

– w 1986 r. (26 czerwca) erygowanie parafii pw. Św. Stanisława Bpa i Męczennika

– w 1987 r. bp. Ignacy Tokarczuk Ordynariusz Przemyski poświęca nowo wybudowany kościół

– w 1989 r. ufundowano 3 dzwony a w 1990 r. zostały one poświęcone

– w 2002 r. został poświęcony pomnik Jana Pawła II

– w 2011 r. ks. Arcybiskup Józef  MICHALIK konsekrował kościół


1980-1982 r.  – planowanie inwestycji


od lewej: ks. Stanisław ROKITA (delegat przeł. generalnego); ks. Jan MERTA; ks. Władysław DEC


1982-1986 r. – budowa kościoła


1987 r. – poświęcenie kościoła

więcej zdjęć – link


1989/1990 r.  – poświęcenie dzwonów


1994 r.  – wnętrze kościoła


1994-1995 r. – kolejne remonty


1996 r.  – wnętrze kościoła / częściowa zmiana wystroju


 2000 r. – milenium / dalsze zmiany wystroju


1999-2001 r. ławki w kościele i konfesjonały


 2002 r.  – pomnik Jana Pawła II


2001-2010 r.  – wnętrze kościoła / generalna zmiana wystroju

(sgrafitto, prezbiterium, wyposażenie kościoła, posadzka)


2014/2015 r. – zmiany w otoczeniu kościoła 

 ogrodzenie przed i za kościołem oraz parking


2016 r. – 30-lecie parafii 

 organy (dar parafian z okazji 30-lecia)


2017-2022 r. – zmiany w kościele 

 witraże – dary parafian (2017/2018)

 wiatrołap wejściowy (2018)

 nagłośnienie (2020)

 rynny na kościele (2022)


16-23.10.2022 r. – Misje Święte w Parafii

Misje głosił:  ks. Dariusz BARTOCHA (salezjanin) dyrektor Domu Salezjańskiego w Oświęcimiu. 

– w piątek – 21 października – po Mszy Świętej wieczornej Droga Krzyżowa i instalacja Krzyża misyjnego na placu kościelnym.

   

więcej zdjęć – link


 2023 r. – dalsze zmiany w kościele i otoczeniu

nowoczesne oświetlenie prezbiterium i kaplicy oraz figur św. Stanisława
i NMP Wspomożycielki Wiernych 

kostka wokół kościoła